Bellprat

Bellprat (Anoia) va ser la primera Vila del Llibre de Catalunya, ara ‘adormida’ per manca de suport institucional. Un petit miracle cultural: un poble de 87 habitants censats, on tan sols hi viuen tot l’any unes 20 persones i que encara te més de 20.000 llibres de segona mà. Des de l’any 2008 fins el 2015 va ser el primer i únic booktown de Catalunya: un poble que aposta pel desenvolupament econòmic a través d’una oferta cultural de qualitat –amb llibreries de vell als baixos de les cases, activitats literàries…– i una proposta turística sostenible, amb allotjaments rurals que respecten la configuració del seu entorn.