L’EQUIP DE LA XARXA DE VILES DEL LLIBRE

Enric Bono
ENRIC BONO

Direcció
enric.bono@viladelllibre.cat

Mireia Pla
MIREIA PLA

Adjunta a Direcció i Mercats
mireia.pla@viladelllibre.cat

Ariadna Bono
ARIADNA BONO

Direcció de Producció
ariadna.bono@viladelllibre.cat

Sebastià Bennasar
SEBASTIÀ BENNASAR

Curadoria programàtica
sebastia.bennasar@viladelllibre.cat

Jordi Puig
JORDI PUIG

Programació i Xarxes
jordi.puig@viladelllibre.cat

Eva Dies
EVA DIES

Desenvolupament de negoci
eva.dies@viladelllibre.cat

Jordi Lleida
JORDI LLEIDA

Producció
jordi.lleida@viladelllibre.cat

Andreu Villanueva
ANDREU VILLANUEVA

Gestió digital
andreu.villanueva@viladelllibre.cat

Emiliano Castro
EMILIANO CASTRO

Audiovisual